Dźwig
POZNAJ NASZ ZAKRES USŁUG

1

POMIARY SYTUACYJNO- WYSOKOŚCIOWE

 • Opracowanie map do celów projektowych
 • Pomiary powykonawcze budynków
 • Pomiary uzupełniające
 • Pomiary powykonawcze przyłączy, kanalizacji, gazu, wody, energii
 • Inne pomiary i opracowania geodezyjno kartograficzne

2

Obsługa inwestycji

 • Tyczenia obiektów budowlanych
 • Obsługa inwestycji budowlanych
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń

3

Opracowania do celów prawnych I wycena nieruchomości

 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienia i ustalenia granic
 • Pomiary uzupełniające
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Wycena nieruchomości

 • klientów indywidualnych
 • instytucji publicznych
 • banków
 • oraz wszelkiego rodzaju innych obiektów, które wymagają określenia wartości